Pakirano u vrećice po 1 draže (cca 1 g).

Mogućnost tiska logotipa do 4 boje.

Minimalna količina za tisak logotipa je 4.000 komada.