TISAK (letaka, cjenika, plakata, vizitke…)

U ponudi tvrtke imamo mogućnost više vrsti tiska.

Offset tisak je najbolje rješenje za Vaše ideje koje želite kvalitetno i brzo ostvariti. Offset je najisplativiji tisak za veće količine cjenika, jelovnika, promotivnih materijala (letke, plakate, vizitke, karte, kataloge…).

Digitalni tisak za brzu, jeftinu i manju količinu, kao i probne otiske, te folio i slijepi tisak za dodatni naglasak na idejnom rješenju.

Uz svu usluga tiska imamo mogućnost i dorađivanja svih materijala, poput plastifikacije, štancanja, ricanja, uveza i ostalih doradnih faza.

GRAFIČKA PRIPREMA

Kreativan tim i dugogodišnje iskustvo će ispuniti sve Vaše zahtjeve bilo da se radi o jednostavnim posjetnicama ili visokozahtjevnim grafikama. Kreirat ćemo novi logo za Vašu firmu, dizajnirati brošure / cjenike / jelovnike / promotivne materijale (letke, plakate, vizitke, karte, kataloge…).